Schrijf je in voor de workshop ‘Visueel beoordelen’ en/of ‘ASME Sectie IX’

Schrijf je in voor de workshop ‘Visueel beoordelen’ en/of ‘ASME Sectie IX’

De 2-daagse workshop ‘Het visueel beoordelen van lasverbindingen’ en de 3-daagse workshop ‘ASME Sectie IX’ staan online. Schrijf je vandaag nog in.

Workshop ‘Het visueel beoordelen van lasverbindingen’

Het visueel beoordelen van lasverbindingen vormt een belangrijke schakel tussen het uitvoeren en het goedkeuren van laswerk. Voor een goede visuele beoordeling moet men naast een paar goed functionerende ogen verstand hebben van lassen. Naast een gedegen kennis van de mogelijk optredende onvolkomenheden moet de visueel lasinspecteur inzicht hebben in de toegepaste lasproces-materiaalcombinatie en de eisen die gesteld worden aan het laswerk. Met deze workshop krijg je inzicht in de principes van het visueel onderzoek van smeltlasverbindingen, de van toepassing zijnde normen ten aanzien van de onvolkomenheden en de kwaliteitsniveaus. In het practicum leer je het toepassen van geschikte meetmiddelen en op basis van het gestelde kwaliteitsniveau een objectieve uitspraak te doen over het laswerk. Zowel stompe- als hoeklassen komen hierbij aan de orde. Tenslotte zal er aandacht worden besteed aan het rapporteren van de visuele lasbeoordelingen.

De workshop ‘Het visueel beoordelen van lasverbindingen’ vindt plaats op:

6 en 13 februari 2019 – op het kantoor van het NIL in Zoetermeer

17 en 24 april 2019 – in het Van der Valk Hotel in Houten

Workshop ‘ASME Sectie IX’

Doel van de workshop ‘ASME Sectie IX’ is het vergroten van kennis en inzicht op het gebied van het opstellen en behalen van lasdocumenten volgens ASME IX. Na deze workshop beschik je over de vereiste kennis om zelfstandig de lasmethodebeschrijvingen (WPS), lasmethodekwalificaties (PQR) en lassers-/operator-kwalificaties (WPQ/WOPQ) op te stellen. Deze verworven vakkennis zal in belangrijke mate bijdragen aan de kwaliteit van het laswerk en het eindproduct. Deze workshop wordt gegeven door niemand minder dan Arjan Roza.

De 3-daagse workshop ‘ASME Sectie IX’ vindt plaats op:

23 t/m 25 april 2019 – op het kantoor van het NIL in Zoetermeer

5 t/m 7 november 2019 – op het kantoor van het NIL in Zoetermeer