Voorlichting

Wij helpen lassers en lastechnici hun vakkennis up-to-date te houden o.a. door het organiseren van voorlichtings- bijeenkomsten, workshops en cursussen op maat. Via ons vakblad Lastechniek verspreiden wij de belangrijkste ontwikkelingen in ons vak zo breed mogelijk. Daarnaast promoten wij het vak lastechniek actief in Nederland.

Element_4

Nationale Laswedstrijden

Ieder jaar organiseren we de Nationale Laswedstrijden voor vmbo-leerlingen. We proberen op deze manier jongeren enthousiast te maken voor de lastechniek. De beste lassers uit verschillende regionale voorrondes strijden tegen elkaar in een landelijke finale, die meestal plaatsvindt bij een van de deelnemende scholen.

Cursus op maat

Een cursus op maat is volledig toegespitst en samengesteld op basis van een kennisvraag vanuit een bedrijf. Denk hierbij aan onderwerpen als normen & regelgeving, las- en verbindingsprocessen of materiaalgedrag bij lassen. Wil je meer informatie of een aanvraag doen voor een cursus op maat dan kun je contact opnemen met senior lastechnisch adviseur Leo Vermeulen via leo.vermeulen@nil.nl of 088 018 7060.

Verbindingsweek en NIL/BIL Lassymposium

Iedere twee jaar organiseren we de NIL-verbindingsweek. Een driedaags evenement waarin we samen met een groot aantal exposanten alles op het vakgebied laten zien, bespreken en introduceren. Tijdens de NIL-verbindingsweek vindt ook altijd het NIL/BIL Lassymposium plaats waarin we op een interactieve manier actuele onderwerpen bespreken zoals kwaliteit, lasprocessen, arbeidsomstandigheden en normen en regelgeving.