Procesnummers

Alle basisprocessen voor het lassen, snijden en solderen kunnen internationaal worden geïdentificeerd op basis van een uniek nummer bestaande uit twee of drie cijfers. Het toekennen van deze procesnummers is geregeld in de norm NEN-EN-ISO 4063:2009.

> Lees verder

Het eerste cijfer van dit unieke nummer refereert aan een basisproces gevolgd door een combinatie van één of twee cijfers, waarmee de relevante kenmerken van het proces worden aangegeven.H

Het MIG-lasproces bijvoorbeeld heeft het nummer 131. Dit betekent: 1 booglassen, 3 met een afsmeltende elektrode onder gasbescherming en 1 met inert gas.

Zo ontstaat voor elk proces een referentienummer dat bestaat uit twee of drie cijfers en dat uniek is voor dat specifieke proces. Het referentienummer kan als symbool op tekeningen worden gebruikt om het proces te specificeren. Op de lasmethodebeschrijvingen volgens NEN-EN-ISO 15609 en in kwalificatiedocumenten voor lassers volgens de NEN-EN-ISO 9606-serie is dit nummer verplicht.

Element_4

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Metaal-booglassen zonder gasbescherming 11 Metal-arc welding without gas protection
Booglassen met beklede elektroden 111 Manual metal-arc welding
Zwaartekrachtlassen met beklede elektroden 112 Gravity(arc)welding with covered electrode
Booglassen met poedergevulde draad (gasloze draad) 114 Self shielded flux-cored arc welding

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Onderpoeder lassen 12 Submerged Arc welding
Onderpoeder lassen met massieve draadelektrode 121 Submerged Arc welding with solid wire electrode
Onderpoeder lassen met massieve stripelektrode 122 Submerged Arc welding with solid strip electrode
Onderpoeder lassen met gevulde draadelektrode 125 Submerged Arc welding with flux cored wire electrode
Onderpoeder lassen met gevulde stripelektrode 126 Submerged Arc welding with flux cored strip electrode

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Gasbooglassen met afsmeltende elektrode 13 Gas-shielded metal arc welding
(MIG-lassen) Gasbooglassen met massieve draad onder bescherming van een inert gas 131 Metal arc inert gas welding: MIG-welding
(MIG-lassen) Gasbooglassen met gevulde draad onder bescherming van een inert gas (vroeger 137) 132 Flux-cored arc inert gas welding: MIG-welding
(MIG-lassen) Gasbooglassen met metaalgevulde draad onder bescherming van een inert gas 133 Metal-cored arc inert gas welding: MIG-welding
(MAG-lassen) Gasbooglassen met massieve draad onder bescherming van een actief gas 135 Metal arc active gas welding: MAG-welding
(MAG-lassen) Gasbooglassen met gevulde draad onder bescherming van een actief gas 136 Flux-cored arc welding with active gas shield
(MAG-lassen) Gasbooglassen met metaalgevulde draad onder bescherming van een actief gas 138 Metal-cored arc active gas welding: MAG-welding

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Gasbooglassen met niet-afsmeltende elektrode 14 Gas-shielded welding with non-consumable elektrode
TIG-lassen (lassen met wolframelektrode onder inert gas) met massieve -draad of -staaf 141 Tungsten Inert Gas (arc) welding (wolfram electrode) with solid -wire or -rod and inert gas
TIG-lassen zonder lastoevoegmateriaal 142 Tungsten Inert Gas (arc) welding without filler material
TIG-lassen met gevulde -draad of -staaf 143 Tungsten Inert Gas (arc) welding with flux-cored -wire or -rod
TIG-lassen met massieve -draad of -staaf en een reducerend gasaandeel 145 Tungsten Inert Gas (arc) welding with solid -wire or -rod with reducing gas (partly)
TIG-lassen met gevulde -draad of -staaf en een reducerend gasaandeel 146 Tungsten Inert Gas (arc) welding with flux-cored -wire or -rod with reducing gas (partly)
TAG-lassen (lassen met wolframelectrode onder bescherming van actief gas) 147 Tungsten Active Gas (arc) welding (wolfram electrode) and active gas

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Plasma lassen 15 Plasma Arc Welding
Plasma MIG lassen 151 Plasma MIG Welding
Poeder Plasma lassen 152 Powder Plasma Arc Welding
Plasma lassen met overgedragen boog 153 Plasma Arc Welding with transferred arc
Plasma lassen met niet overgedragen boog 154 Plasma Arc Welding with non-transferred arc
Plasma lassen met semi overgedragen boog 155 Plasma Arc Welding with semi-transferred arc
Andere booglasprocessen 18 Other arc welding processes
Booglassen met een roterende boog (MIAB) 185 Arc welding with rotating arc (MIAB)

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Weerstandlassen 2 Resistance welding
Puntlassen 21 Spot welding
Indirect puntlassen 211 Indirect Spot welding
Direct puntlassen 212 Direct Spot welding
Rolnaadlassen 22 Seam welding
Rolnaadlassen met overlapnaden 221 Lap seam welding
Pletlassen 222 Mash seam welding
Rolnaadlassen met voorbewerking 223 Prep-lap seam welding
Rolnaadlassen met draad elektrode 224 Wire seam welding
Rolnaadstuiklassen 225 Foil butt-seam welding
Rolnaad lassen met onderlegstrip 226 Seam welding with strip
Projectielassen 23 Projection welding
Indirect projectielassen 231 Indirect projection welding
Direct projectielassen 232 Direct projection welding
Afbrandstuiklassen 24 Flash welding
Afbrandstuiklassen met voorverwarmen 241 Flash welding with preheating
Afbrandstuiklassen zonder voorverwarmen 242 Flash welding without preheating
Weerstandstuiklassen 25 Resistance butt welding
Weerstandboutlassen 26 Resistance stud welding
HF Weerstandlassen 27 HF resistance welding
Andere weerstandlassprocessen 29 Other resistance welding processes

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Autogeen lassen 3 Gas welding
Autogeen lassen met zuurstof-brandstof gasmengsel 31 Oxyfuel gas welding
Autogeen lassen met zuurstof-acetyleen gasmengsel 311 Oxyacetylene gas welding
Lassen met zuurstof-propaan mengsel 312 Oxypropabe welding
Lassen met zuurstof-waterstof mengsel 313 Oxyhydrogen welding

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Druklassen 4 Pressure welding
Ultrasoon lassen 41 Ultrasonic welding
Wrijvingslassen 42 Friction welding
Wrijvingslassen met doorlopende aandrijving 421 Direct drive friction welding
Wrijvingslassen met mechanische energie 422 Inertia friction welding
Wrijvingsbout(stift)lassen 423 Friction stud welding
Wrijvingsroerlassen 43 Friction stir welding
Lassen met hoge mechanische energie 44 Welding by high mechanical energy
Explosielassen 441 Explosive welding
Magnetisch pulslassen 442 Magnetic puls welding
Wrijvingsbout(stift)lassen 443 Friction stud welding
Diffusielassen 45 Diffusion welding
Gasdruklassen 47 Oxy fuel gas pressure welding
Koudruklassen 48 Cold pressure welding

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Bundel lassen 5 Beam welding
Elektronenbundel lassen 51 Electron beam welding
Elektronenbundel lassen in vacuüm 511 Electron beam welding in vacuum
Elektronenbundel lassen in atmosfeer 512 Electron beam welding in atmosphere
Elektronenbundel lassen onder beschermgas 513 Electron beam welding with addition of shielding gases
Laser lassen 52 Laser welding
vaste stof laser lassen 521 Solid state laser welding
Gas laser lassen 522 Gas laser welding
Diode laser lassen 523 Diode laser welding

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Andere lasprocessen 7 Other welding processes
Thermiet lassen 71 Alumino-thermic welding
Elektroslaklassen 72 Electro-slag welding
Elektroslaklassen met band 721 Electro-slag welding with strip electrode
Elektroslaklassen met electrode 722 Electro-slag welding with wire electrode
Elektrogasklassen 73 Electro-gas welding
Inductielassen 74 Induction welding
Stompe las inductielassen 741  Induction butt welding
Inductie (rol)naadlassen 742 Induction seam welding
Hoog frequent inductielassen 743  Induction HF-welding
Lassen met lichtenergie 75  Light radiation welding
Infrarood lassen 753 Infrared welding
Percussie lassen 77 Capacitor discharge welding
Stiflassen 78 Studwelding
783 Drawn arc stud welding with ceramic ferrule or shielded gas
784 Short-cycle drawn arc stud welding
785 Capacitor discharge drawn arc
786 Capacitor discharge drawn arc stud welding with tip ignition
787 Drawn arc stud welding with fusible collar

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Snijden en gutsen 8 Cutting and gouging
Brandsnijden 81 Flame cutting
Boogsnijden 82 Arc cutting
Boogsnijden met perslucht 821 Air arc cutting
Boogsnijden met zuurstof 822 Oxygen arc cutting
Plasma snijden 83 Plasma cutting
Plasma (verbrandings)snijden 831 Plasma cutting with oxidising gas
Plasma snijden 832 Plasma cutting without oxidising gas
Plasma snijden met perslucht 833 Air plasma cutting
Precisie plasma snijden 834 High-tolerance plasma cutting
Laser snijden 84 Laser cutting
Vlamgutsen 86 Flame gouging
Booggutsen 87 Arc gouging
Booggutsen met lucht 871 Air arc gouging
Booggutsen met zuurstof 872 Oxigen arc gouging
Plasma gutsen 88 Plasma gouging

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Hard- en zachtsolderen en soldeerlassen 9 Brazing, soldering and braze welding
Hardsolderen 91 Brazing
Infrarood solderen 911 Infrared brazing
Vlamsolderen 912 Flame brazing
Ovensolderen 913 Furnace brazing
Dompelsolderen 914 Dip brazing
Zoutbadsolderen 915 Salt-bath brazing
Inductiesolderen 916 Induction brazing
Weerstandsolderen 918 Resistance brazing
Diffusiesolderen 919 Diffusion brazing
(hard)Solderen met volledige verwarming 92 Brazing with global heating
Oven(hard)solderen 921 Furnace brazing
Vacuüm(hard)solderen 922 Vacuum brazing
Tipbad(hard)solderen 923 Dip-bath brazing
Zoutbad(hard)solderen 924 Salt-bath brazing
Vloeimiddel-bad(hard)solderen 925 Flux-bath brazing
Dompelbad(hard)solderen 926 Immersion brazing
Andere (hard)soldeerprocessen 93 Other brazing processes

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009.

Zachtsolderen 94 Soldering
Infrarood solderen 941 Infrared soldering
Vlamsolderen 942 Flame soldering
Ovensolderen 943 Furnace soldering
Dompelsolderen 944 Dip soldering
Zoutbadsolderen 945 Salt-bath soldering
Inductiesolderen 946 Induction soldering
Ultrasoonsolderen 947 Ultrasonic soldering
Weerstandsolderen 948 Resistance soldering
Diffusiesolderen 949 Diffusion soldering
Zachtsolderen met volledige verwarming 95 Soldering with global heating
Golfsolderen 951 Wave soldering
Oven zachtsolderen 953 Furnace soldering
Vacuümsolderen 954 Vacuum soldering
Bad zachtsolderen 955 Dip soldering
Zoutbad zachtsolderen 957 Salt-bath soldering
Andere soldeerprocessen 96 Other soldering processes
Soldeerlassen 97 Braze welding
Vlamsoldeerlassen 971 Gas braze welding
Boogsoldeerlassen 972 Arc braze welding
Zachtsolderen via GMAW 983 Gas metal arc weld brazing
Zachtsolderen via TIG 984 Gas tungsten arc weld brazing
Zachtsolderen via plasma 985 Plasma arc weld brazing
Zachtsolderen via laser 986 Laser weld brazing
Zachtsolderen via weerstandlassen 987 Resistance brazing