Element_4

“We zijn door dit proces allemaal een stuk slimmer geworden.”

“Bij BOZ Group produceren wij hoogwaardige producten van plaatmetaal. We hebben lasersnijmachines, zetbanken en lasrobots, maar bijvoorbeeld ook eigen coating en assemblage. Zo leveren wij een totaalconcept voor onder andere machinebouwers, zowel nationaal als internationaal.

Een van onze klanten vond het belangrijk dat wij bepaalde lasnormeringen zouden behalen, omdat dit voor hen ook de waarde van hun eindproduct verhoogde. Om aan die vraag te kunnen voldoen, hebben we advies ingewonnen bij het NIL. Daar wisten ze dat er nogal wat komt kijken bij het behalen van een certificering. Ze hebben ons erop gewezen dat we vooraf, in overleg met onze klant, goed helder moesten krijgen welke normeringen we echt nodig hadden. In het woud van normeringen en certificeringen is het makkelijk verdwalen namelijk.

Dat leverde een intensief, maar zeer interessant proces op, waarin zowel wij als onze klant steeds een beetje wijzer werden. Je begrijpt dat dit soms discussies opleverde en in dat traject vervulde het NIL op een prettige manier een rol als onafhankelijk adviseur. Dus als we soms tegenstrijdig over bepaalde punten dachten, was het fijn om een neutrale adviseur te hebben die door beide partijen vertrouwd werd.

Inmiddels zijn we een eind onderweg en lijkt het einde van het certificeringstraject in zicht. Als het zover is trekken we samen met onze klant en het NIL een mooie fles champagne open!”

Peter Huijgens, Manager Operations, BOZ Group BV