International Welding Inspection Personnel (IWI)

De opleiding is bestemd voor lastechnici die verdiepende kennis willen krijgen op het gebied van inspectie of die zich willen specialiseren als (las)inspecteur. Een baan als lasinspecteur is dan een mogelijk volgende stap in je carrière.

› Lees verder

Na het succesvol afronden van deze opleiding ben je in staat zelfstandig inspecties en keuringen uit te voeren op lastechnische constructies op iedere bouw. De opleiding wordt erkend door het International Institute of Welding en de European Federation for Welding, Joining and Cutting (IIW/EWF).

Element_4

Toelatingseisen

Diploma ‘International (European) Welding Technologist (IWT/EWT)’ of ‘International Welding Engineer (IWE)’.

Meer informatie over de verschillende modules vind je hieronder. De opleider van jouw keuze kan je uitgebreide informatie geven.

Inhoud opleiding

Meer informatie over de verschillende modules vind je hieronder. De opleider van jouw keuze kan je uitgebreide informatie geven.

Theorie

In het theoriegedeelte (48 uren) komen onderstaande onderwerpen aan bod.

Het werken met diverse lasnormen
Introductie tot lasinspectie; termen en definities
Testen, zoals: destructief onderzoek, metallografisch onderzoek, chemische materiaalanalyse
Lasonvolkomenheden, soorten en beoordeling
Testmethoden, zoals: visueel, magnetisch, penetrant, radiografisch, ultrasoon en andere NDO methoden
Testen, zoals: destructief onderzoek, metallografisch onderzoek, chemische materiaalanalyse
Kwaliteitszorg, principe ervan, normen en implementatie van kwaliteitsnormen in een industriële omgeving
Management van inspectiefuncties
Invullen en beoordelen van diverse formulieren, zoals WPS, LMK, LK en ITP
Het beoordelen van LMK’s en LK’s bij praktijksituaties
Het opstellen van een lasserskwalificatiecertificaat (LK)
Het werken met diverse lasnormen

Praktijk

In het praktijkgedeelte (49 uren) komen de volgende onderwerpen aan bod:

Destructief onderzoek
Interpretatie van röntgenfoto’s (filmlezen)
Ultrasoon lasonderzoek
Magnetisch/penetrant onderzoek
Visueel beoordelen van lasverbindingen

Examen

De examens worden opgesteld en afgenomen door het NIL. Om het diploma te behalen moet zowel het theorie- als praktijkgedeelte met minimaal een zes worden afgesloten. Na het positief afsluiten van deze twee gedeelten, ontvang je het NIL-diploma ‘Internationaal Lasinspecteur niveau C’ (Comprehensive) en het internationale diploma ‘International Welding Inspector level C’.

Kosten & aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de opleiding bij de erkend opleider van jouw keuze.

Klik op de link voor de NIL tarieven kader 2019-2020