NIL verzorgt lezing bij de LDR

NIL verzorgt lezing bij de LDR

Dinsdag 12 februari had de LDR een ‘uitverkochte’ zaal in het ARA hotel in Zwijndrecht waar het NIL, in de persoon van Leo Vermeulen, een interessante lezing hield over ‘Moderne MIG/MAG-lasapparatuur en het kwalificeren van de lasmethoden’.

Het verhaal omvatte een toelichting op het MIG/MAG-proces en al haar moderne, lees computergestuurde, varianten in combinatie met de bijbehorende heat input en hoe normen, in het bijzonder de ISO 15612 en ISO 15614, hiermee omgaan.

Computersturing

Er is op dit moment een groot aantal varianten van het MIG/MAG-proces beschikbaar. Al deze varianten komen voort uit het feit dat moderne apparatuur voor het MIG/MAG-lassen door computersturing kan worden aangepast aan het soort laswerk. Uit het kwalificeren van lasmethoden is bekend dat de warmte-inbreng een belangrijk gegeven is met betrekking tot de eigenschappen van de lasverbinding. Wat betekent de computersturing van lasapparatuur nu voor de manier waarop de warmte-inbreng wordt gemeten voor kwaliteitsborgingsdoeleinden?

Kennisverbreding

In de lezing kwam, naast een stukje historie van de lasapparatuur, een overzicht aan bod waarmee structuur wordt geboden aan de grote hoeveelheid MIG/MAG-varianten die tegenwoordig op de markt verkrijgbaar is. Tevens werd bekeken wat de invloed is van de moderne computersturing op de begrippen ‘warmte-inbreng’ en ‘boogenergie’ zoals ze genoemd worden in de recente versie NEN-EN-ISO 15614-1 en de standaardlasmethode volgens NEN-EN-ISO 15612.

Leo Vermeulen heeft deze lezing in januari ook al gehouden bij Lasgroep West en zal in mei ook Lasgroep Noord aandoen. Er blijkt veel interesse te zijn in het onderwerp en het NIL draagt graag bij aan kennisverbreding via de regionale lasgroepen.