Lasserkwalificatie

Zowel nationaal als internationaal worden steeds scherpere eisen gesteld aan de kwaliteit van laswerk. Als lasser is het daarom belangrijk dat je aan kunt tonen dat jij over de juiste lastechnische kennis en vaardigheden beschikt en dat je gekwalificeerd bent op basis van de geldende normen.

› Lees verder

Een certificaat van vakbekwaamheid, ook wel persoonscertificaat genoemd, is een certificaat waarmee je als lasser aantoont dat je voldoet aan de eisen van een specifiek beroepsprofiel. Op dit moment zijn er al meer dan 2300 geldige lasserkwalificaties in omloop.

Element_4

Hoe gaat lasserkwalificatie in zijn werk?

Wij kwalificeren als onafhankelijk instituut je lashandvaardigheid. Concreet betekent dit dat je als lasser een werkstuk last in een bepaalde positie en met een specifiek toegevoegmateriaal. Bovendien zal de examinator controleren of er een start/stop is uitgevoerd in de lasverbinding. Na het lassen wordt het werkstuk eerst visueel beoordeeld en daarna destructief onderzocht in een laboratorium. Als alle resultaten positief zijn, ontvang je van ons een lasserkwalificatie.

Hoe kan ik een lasserkwalificatie-certificaat aanvragen?

Met behulp van een sterk team van Gemachtigde Organisaties kunnen wij lassers volgens de geldende lasnormen certificeren. Deze organisaties zijn na een NIL-audit bevoegd om lasproeven te organiseren, af te nemen en visueel te beoordelen. Voor de voorwaarden voor certificatie of een offerte kun je contact opnemen met de Gemachtigde Organisatie van je keuze.

Onafhankelijk & deskundig

Wij zijn een onafhankelijke organisatie, geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en aangewezen als ‘Recognised third Party Organisation’ door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze aanwijzing hebben wij behaald door te voldoen aan de norm EN-ISO/IEC 17024:2012.

Alle zaken die betrekking hebben op de kwalificatie, vanaf de afname tot en met het verstrekken van de rapportages en NIL-certificaten, vinden plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Hierdoor kunnen onze klanten erop vertrouwen dat de NIL-certificaten kwalitatief geborgd zijn.

Interesse?

Wil je meer informatie over onze werkwijze, geldigheidsgebieden of over de normen voor lasserkwalificaties, neem dan contact met ons op via certificatie@nil.nl of 088 0187000. Om je een beeld te vormen van de stappen die je doorloopt, kun je ook eerst het stappenplan downloaden.