Actuele Lasnormen

Bij gelaste constructies moet de kwaliteit aantoonbaar voldoen aan de gestelde eisen. De kwaliteit van een las is echter moeilijk achteraf vast te stellen: bij het lasproces moet de kwaliteit worden ingebouwd.

› Lees verder

Daarom is het belangrijk om in het kader van kwaliteitsborging de productiestappen bij het lassen schriftelijk vast te leggen waarbij de gevraagde kwaliteitseisen met voldoende zekerheid worden vervuld. Lasnormen, richtlijnen en codes geven daarbij de minimale eisen aan. De actuele lasnormen vind je hieronder ingedeeld per hoofdgroep.

Element_4

Lasmethodebeproeving deel 1

NEN-EN-ISO 15607 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Algemene regels

NEN-EN-ISO 15610 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Goedkeuring op basis van beproefde lastoevoegmaterialen

NEN-EN-ISO 15611 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Goedkeuring op basis van opgedane laservaring

NEN-EN-ISO 15612 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Goedkeuring op basis van een standaardlasmethode

NEN-EN-ISO 15613 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Goedkeuring op basis van een lasproef voor aanvang van de productie

NEN-EN-ISO 15614-1 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving – Deel 1: Boog- en autogeenlassen van staal en booglassen van nikkel en nikkellegeringen

NEN-EN-ISO 15614-2 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethodes voor metalen – Lasmethodebeproeving – Deel 2: Booglassen van aluminium en zijn legeringen

NEN-EN-ISO 15614-3 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving – Deel 3: Smeltlassen van niet-gelegeerd en laag-gelegeerd gietijzer

NEN-EN-ISO 15614-4/C1 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving – Deel 4: Reparatielassen van aluminiumgietstukken

NEN-EN-ISO 15614-5 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving – Deel 5: Booglassen van titanium, zirkoon en hun legeringen

Lasmethodebeproeving deel 2

NEN-EN-ISO 15614-6 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving – Deel 6: Booglassen van koper en zijn legeringen

NEN-EN-ISO 15614-7 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving – Deel 7: Deklaaglassen

NEN-EN-ISO 15614-8 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving – Deel 8: Lassen van pijpen aan pijp-plaatverbindingen

NEN-EN-ISO 15614-9 Ontw. en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving – Deel 9: Onderwaternatlassen met overdruk

NEN-EN-ISO 15614-10 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving – Deel 10: Onderwaterdrooglassen met overdruk

NEN-EN-ISO 15614-11 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving – Deel 11: Elektronenbundel- en laserlassen

Kwaliteitseisen voor lassen

NEN-EN-ISO 3834-1 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen – Deel 1: Richtlijnen voor de selectie van het geschikte niveau van kwaliteitseisen

NEN-EN-ISO 3834-2 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen – Deel 2: Uitgebreide kwaliteitseisen

NEN-EN-ISO 3834-3 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen – Deel 3: Standaard kwaliteitseisen

NEN-EN-ISO 3834-4 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen – Deel 4: Elementaire kwaliteitseisen

NEN-EN-ISO 3834-5 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen – Deel 5: Documenten waaraan men moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op overeenstemming met de kwaliteitseisen van ISO 3834-2, ISO 3834-3 of ISO 3834-4

NPR-CEN-ISO/TR 3834-6 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen – Deel 6: Richtlijnen voor de invoering van ISO 3834

Lasserskwalificatie en bedieners van lasmachines

NEN-EN-ISO 9606 nl
Kwalificatietest voor lassers – Smeltlassen – Deel 1: Staal

NEN-EN-ISO 9606-2 nl
Het kwalificeren van lassers – Smeltlassen – Deel 2: Aluminium en aluminiumlegeringen

NEN-EN-ISO 9606-3 en
Het kwalificeren van lassers – Smeltlassen – Deel 3: Koper en koperlegeringen

NEN-EN-ISO 9606-4 en
Het kwalificeren van lassers – Smeltlassen – Deel 4: Nikkel en nikkellegeringen

NEN-EN-ISO 9606-5 en
Het kwalificeren van lassers – Smeltlassen – Deel 5: Titaan en titaanlegeringen, zirkonium en zirkoniumlegeringen

NEN-EN-ISO 14732 en
Laspersoneel – Het kwalificeren van bedieners van lasmachines voor smeltlassen en instellers van weerstandlasapparatuur voor mechanisch en automatisch lassen van metallische materialen

Lasmethodebeschrijving

NEN-EN-ISO 15609-1 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving – Deel 1: Booglassen

NEN-EN-ISO 15609-2/A11 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving – Deel 2: Autogeenlassen

NEN-EN-ISO 15609-3 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving – Deel 3: Elektronenbundellassen

NEN-EN-ISO 15609-4 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving – Deel 4: Laserlassen

NEN-EN-ISO 15609-5 en
Specificatie en kwalificatie van lasprocedures voor metalen – Specificatie van de lasprocedure – Deel 5: Weerstandlassen

NEN-EN-ISO 15609-6 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving – Deel 6: Laserboog hybridelassen

Aanbevelingen voor het lassen

NEN-EN 1011-1 nl
ISO/TR 17671-1 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen – Deel 1: Algemene leidraad voor booglassen

NEN-EN 1011-2 nl
ISO/TR 17671-2 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen – Deel 2: Booglassen van ferritische staalsoorten

NEN-EN 1011-3/A1 en
ISO/TR 17671-3 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen – Deel 3: Booglassen van corrosievaste staalsoorten

NEN-EN 1011-4 en
ISO/TR 17671-4 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen – Deel 4: Booglassen van aluminium en aluminiumlegeringen

NEN-EN 1011-5 en
ISO/TS 17671-5 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen – Deel 5: Lassen van geplateerde staalsoorten

NEN-EN 1011-6 en
NPR-ISO/TR 17671-6 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen – Deel 6: Laserlassen

NEN-EN 1011-7 en
ISO/TR 17671-7 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen – Deel 7: Electronenbundellassen

NEN-EN 1011-8 en
Lassen – Aanbevelingen voor lassen van metalen – Deel 8: Lassen van gietijzer

Materialen

NPR-CEN-ISO/TR 20172 en
Lassen – Groepsindelingen van metalen – Europese materialen

NPR-CEN-ISO/TR 20174 en
Lassen – Groepsindelingen voor materialen – Japanse materialen

Overzicht European Standards for fusion welding