Bij gelaste constructies moet de kwaliteit aantoonbaar voldoen aan de gestelde eisen. De kwaliteit van een las is echter moeilijk achteraf vast te stellen: bij het lasproces moet de kwaliteit worden ingebouwd. Daarom is het belangrijk om in het kader van kwaliteitsborging de productiestappen bij het lassen schriftelijk vast te leggen waarbij de gevraagde kwaliteitseisen met voldoende zekerheid worden vervuld. Lasnormen, richtlijnen en codes geven daarbij de minimale eisen aan. De belangrijke lasnormen vind je hieronder ingedeeld per hoofdgroep. Voor de actuele versies raadpleeg www.connect.nen.nl/Portal

Element_4

Belangrijke lasnormen

NEN-EN-ISO 15607 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Algemene regels

NEN-EN-ISO 15610 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Goedkeuring op basis van beproefde lastoevoegmaterialen

NEN-EN-ISO 15611 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Goedkeuring op basis van opgedane laservaring

NEN-EN-ISO 15612 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Goedkeuring op basis van een standaardlasmethode

NEN-EN-ISO 15613 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Goedkeuring op basis van een lasproef voor aanvang van de productie

NEN-EN-ISO 15614-1 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 1: Boog- en autogeenlassen van staal en booglassen van nikkel en nikkellegeringen

NEN-EN-ISO 15614-2 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethodes voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 2: Booglassen van aluminium en zijn legeringen

NEN-EN-ISO 15614-3 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 3: Smeltlassen van niet-gelegeerd en laag-gelegeerd gietijzer

NEN-EN-ISO 15614-4/C1 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 4: Reparatielassen van aluminiumgietstukken

NEN-EN-ISO 15614-5 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 5: Booglassen van titanium, zirkoon en hun legeringen

NEN-EN-ISO 15614-6 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 6: Booglassen van koper en zijn legeringen

NEN-EN-ISO 15614-7 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 7: Deklaaglassen

NEN-EN-ISO 15614-8 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 8: Lassen van pijpen aan pijp-plaatverbindingen

NEN-EN-ISO 15614-9 Ontw. en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 9: Onderwaternatlassen met overdruk

NEN-EN-ISO 15614-10 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 10: Onderwaterdrooglassen met overdruk

NEN-EN-ISO 15614-11 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 11: Elektronenbundel- en laserlassen

NEN-EN-ISO 3834-1 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
Deel 1: Richtlijnen voor de selectie van het geschikte niveau van kwaliteitseisen

NEN-EN-ISO 3834-2 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
Deel 2: Uitgebreide kwaliteitseisen

NEN-EN-ISO 3834-3 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
Deel 3: Standaard kwaliteitseisen

NEN-EN-ISO 3834-4 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
Deel 4: Elementaire kwaliteitseisen

NEN-EN-ISO 3834-5 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
Deel 5: Documenten waaraan men moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op overeenstemming met de kwaliteitseisen van ISO 3834-2, ISO 3834-3 of ISO 3834-4

NPR-CEN-ISO/TR 3834-6 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
Deel 6: Richtlijnen voor de invoering van ISO 3834

NEN-EN-ISO 9606-1 nl
Kwalificatietest voor lassers – Smeltlassen
Deel 1: Staal

NEN-EN-ISO 9606-2 nl
Het kwalificeren van lassers – Smeltlassen
Deel 2: Aluminium en aluminiumlegeringen

NEN-EN-ISO 9606-3 en
Het kwalificeren van lassers – Smeltlassen
Deel 3: Koper en koperlegeringen

NEN-EN-ISO 9606-4 en
Het kwalificeren van lassers – Smeltlassen
Deel 4: Nikkel en nikkellegeringen

NEN-EN-ISO 9606-5 en
Het kwalificeren van lassers – Smeltlassen
Deel 5: Titaan en titaanlegeringen, zirkonium en zirkoniumlegeringen

NEN-EN-ISO 14732 en
Laspersoneel – Het kwalificeren van bedieners van lasmachines voor smeltlassen en instellers van weerstandlasapparatuur voor mechanisch en automatisch lassen van metallische materialen

NEN-EN-ISO 15609-1 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving
Deel 1: Booglassen

NEN-EN-ISO 15609-2/A11 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving
Deel 2: Autogeenlassen

NEN-EN-ISO 15609-3 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving
Deel 3: Elektronenbundellassen

NEN-EN-ISO 15609-4 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving
Deel 4: Laserlassen

NEN-EN-ISO 15609-5 en
Specificatie en kwalificatie van lasprocedures voor metalen – Specificatie van de lasprocedure
Deel 5: Weerstandlassen

NEN-EN-ISO 15609-6 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving
Deel 6: Laserboog hybridelassen

NEN-EN 1011-1 nl
ISO/TR 17671-1 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 1: Algemene leidraad voor booglassen

NEN-EN 1011-2 nl
ISO/TR 17671-2 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 2: Booglassen van ferritische staalsoorten

NEN-EN 1011-3/A1 en
ISO/TR 17671-3 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 3: Booglassen van corrosievaste staalsoorten

NEN-EN 1011-4 en
ISO/TR 17671-4 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 4: Booglassen van aluminium en aluminiumlegeringen

NEN-EN 1011-5 en
ISO/TS 17671-5 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 5: Lassen van geplateerde staalsoorten

NEN-EN 1011-6 en
NPR-ISO/TR 17671-6 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 6: Laserlassen

NEN-EN 1011-7 en
ISO/TR 17671-7 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 7: Electronenbundellassen

NEN-EN 1011-8 en
Lassen – Aanbevelingen voor lassen van metalen
Deel 8: Lassen van gietijzer

CEN-ISO/TR 15608
Lassen – Leidraad voor groepsindeling van metalen

NPR-CEN-ISO/TR 20172 en
Lassen – Groepsindelingen van metalen – Europese materialen

CEN-ISO/TR 20173 en
Lassen – Groepsindeling voor materialen – Amerikaanse materialen

NPR-CEN-ISO/TR 20174 en
Lassen – Groepsindelingen voor materialen – Japanse materialen