Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Op deze pagina vind je alle documenten voor het uitvoeren van de lasmethodekwalificatie en lasserkwalificatie-afname.

De documenten zijn beveiligd met een wachtwoord en alleen toegankelijk voor onze Gemachtigde Organisaties.

Element_4

Kwaliteitszorg

Klachten, bezwaar en beroepsreglement KK1.04 v2
Reglement voor het gebruik van het NIL-certificatiemerk KK1.09 v3

Lasserkwalificaties

Reglement lasserkwalificaties CL1.01 v18
Reglement lasserkwalificaties voor Gemachtigde Organisaties CL1.02 v8
Aanmeldingsformulier lasserkwalificatie CL2.09 v8
Beoordelingsformulier EN 9606-1 CL2.13 v8
Beoordelingsformulier EN 14732 CL2.14 v5
Beoordelingsformulier EN 9606-2 CL2.15 v6
Beoordelingsformulier EN 9606-3 CL2.16 v2
Beoordelingsformulier EN 9606-4 CL2.17 v2
Beoordelingsformulier EN 9606-5 CL2.18 v3
Beoordelingsformulier ISO 13585 CL2.21 v2
Beoordelingsformulier ASME IX CL2.19 v5
Beoordelingsformulier AWS D1.1 CL2.20 v2
Beoordelingsformulier EN 13067 CL2.24 v2
Beoordelingsformulier NPR 2053 CL2.22 v2
Beoordelingsformulier NPR 00127 oplas CL2.23 v4
Beoordelingsformulier NPR 00127 bekist CL2.25 v4
Beoordelingsformulier EN 9606-1 + HDN CL2.51 v3
Certificatieovereenkomst CM2.10
Offerte CM2.02 v6
Theorie examen 1 CL2.28 v5
Theorie antwoorden 1 CL2.31 v4
Theorie examen 2 CL2.29 v5
Theorie antwoorden 2 CL2.32 v4
Theorie examen 3 CL2.30 v5
Theorie antwoorden 3 CL2.33 v4
Beoordelingslijst machtiging lasserkwalificatie voor Gemachtigde Organisaties CL2.45 v5
Jaarlijkse audit Gemachtigde Organisatie lasserkwalificatie validatierapport CL2.47 v4
Wet openbaarheid van bestuur CA1.01 v1
Zienswijzeprocedure CA1.02 v1
Procedure  misbruikmelding, opschorting en intrekken lasserkwalificatie CL3.04 v1
Formulier misbruikmelding, schorsing en intrekking kwalificaties CL2.08 v1
Verklaring gezichtsvermogen CA2.03 v1

Lasmethodekwalificatie

Reglement lasmethodekwalificaties CM1.01 v10
Reglement lasmethodekwalificaties voor Gemachtigde Organisaties CM1.02 v9
Aanmelding, beoordeling, checklist lasmethodekwalificatie ISO 15614-1 CM2.01 v3
Aanmelding, beoordeling, checklist lasmethodekwalificatie voor Gemachtigde Organisaties ISO 15614-1 CM2.07 v3
Aanmelding, beoordeling, checklist lasmethodekwalificatie ISO 15614-2 CM2.05 v3
Aanmelding, beoordeling, checklist lasmethodekwalificatie voor Gemachtigde Organisaties ISO 15614-2 CM2.28 v1
Aanmelding, beoordeling, checklist lasmethodekwalificatie ASME CM2.04 v3
Aanmelding, beoordeling, checklist lasmethodekwalificatie ISO 14555 CM2.19 v1
Initiële auditlijst Machtiging lasmethodekwalificatie + lasserkwalificatie CM2.16 v5
Jaarlijkse interne audit Gemachtigde Organisaties lasmethodekwalificatie CM2.18
Lasmethodekwalificatie format WPQR ISO 15613 ISO 15613
Lasmethodekwalificatie format Format WPQR ISO 15614-1 ISO 15614-1
Lasmethodekwalificatie format Format WPQR ISO 15614-2 ISO 15614-2
Lasmethodekwalificatie format Format WPQR ISO 15614-5 ISO 15614-5
Lasmethodekwalificatie format Format WPQR ASME ASME
Herbeoordelingslijst Gemachtigde Organisatie machtiging lasmethodekwalificatie CM2.17 v1
Temperatuurregistratie CM2.26 v1
Aanvraagformulier NDO/DO CM2.27 v1
Wet Openbaarheid van Bestuur CA1.01 v1
Zienswijzeprocedure CA1.02 v1
Procedure  misbruikmelding, opschorting en intrekken lasserkwalificatie CL3.04 v1
Formulier misbruikmelding, schorsing en intrekking kwalificaties CL2.08 v1
Verklaring gezichtsvermogen CA2.03 v1