Materialenkennis

In de materialenkennis bladen ligt de focus op de materiaalkundige kant van het vakgebied met een directe relatie naar het lassen. In de bladen vind je specifieke voorkennis die relevant is voordat je gaat lassen. We gaan per onderwerp in op de lasproblematiek en de theoretische achtergrond die daarbij van van belang is.

Element_4

Staalbereiding | A1 t/m A6

In de eerste zes delen wordt beschreven hoe staal wordt gemaakt. Het begint bij het smelten van ijzererts in de hoogoven en eindigt met een aantal veelgebruikte warmtebehandelingen die worden uitgevoerd om staal verschillende eigenschappen te geven.

A1 Het hoogoven proces
A2 Het gieten van staal
A3 De bereiding van staal
A4 De behandeling van staal
A5 Warmtebehandeling deel I
A6 Warmtebehandeling deel II

Metaalkundige eigenschappen | B1 t/m B11

Er is een groot aantal factoren dat bepalend is voor de uiteindelijke eigenschappen van staal. Eerst wordt de opbouw en de kristalstructuur van metalen besproken. Hierna komen de invloeden van de legeringselementen, het opwarmen en het afkoelen van staal aan de orde. Tenslotte wordt beschreven hoe staalsoorten aangepast kunnen worden op de omstandigheden waaraan ze tijdens gebruik blootgesteld worden. Voorbeelden van deze omstandigheden zijn o.a. een bepaalde spanning, een lage en hoge temperatuur, corrosie en combinaties hiervan.

B1 Opbouw van metalen
B2 Afwijkingen van de ideale kristalstructuur
B3 IJzer-koolstof diagram
B4 CTT- & TTT-Diagram
B5 Ferriet vormers
B6 Austeniet vormers
B7 Carbiden in staal
B8 Kruipgedrag van metalen
B9 Korrelgroei
B10 Taai- & bros staalsoorten voor lage temperatuur toepassingen
B11 Voorwarmen voor het lassen

Indeling naar lasbaarheid | C1 t/m C7.3

Het technische rapport CEN ISO /TR 15608 geeft een groepsindeling van metalen waarbij de indeling is gebaseerd op de lasbaarheid. Metalen met een vergelijkbare samenstelling en lasbaarheid zitten hierbij in dezelfde groep. Lasbare staalsoorten zijn ingedeeld in elf groepen waarvan een aantal weer is onderverdeeld in subgroepen.

C1 Staalsoorten
C2 TM staalsoorten
C3 QT staalsoorten
C4 en 5 Chroom molybdeen staalsoorten
C6 Warmvaste staalsoorten
C7.1 Ferritische RVS staalsoorten
C7.2 Martensitische RVS staalsoorten
C7.3 Precipitatiehardende roestvaste staalsoorten