Jaarverslag 2018

Het NIL kijkt terug op een veelbewogen jaar waarin de reeds bekende samenwerking met het BVL (Belgische Vereniging voor Lastechniek) zich steeds verder uitbreidt. Naast ontwikkelingen op nieuw lesmateriaal en onderhoud op bestaand lesmateriaal is ook een eerste stap gezet in het samenvoegen van examencommissies.

Lees meer

Zo zal het BVL samen met het NIL participeren in een nieuw op te zetten examencommissie voor robotlassen: een nieuwe opleiding en diplomering die in 2019 wordt geïntroduceerd. In november hebben ook overleggen plaatsgevonden met lasinstituten uit Italië (Instituta Superiore di Sanita ISS), Canada (Canadian Welding Bureau CWB) en GSI SLV uit Duisburg. De gesprekken zijn gericht op het samenwerken met digitaal lesmateriaal en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Element_4

In 2018 is het NIL begonnen om het examenbureau op een efficiënte manier in te richten. Tim Liefaart, manager onderwijs, vertelt hierover: ‘Ik richt me vooral op de organisatie rondom diplomeren en certificeren. Per jaar examineren wij circa 6.000 lassers voor hun handvaardigheidsdiploma en circa 600 lastechnici voor hun kaderdiploma. Tel daarbij op dat wij ook lassers certificeren en kadercertificaten verstrekken, dan kun je je voorstellen dat dit een enorme hoeveelheid werk oplevert. Daarnaast moeten wij ook voldoen aan de Europese en internationale eisen van het EWF en het IIW en houden wij toezicht op de kwaliteit van de geboden opleidingen door middel van een systeem van erkende opleidingsinstellingen. Nu gebeurt dit nog door middel van veel handwerk, we moeten de komende jaren de stap zetten naar een digitale organisatie.’

Namens het NIL, heel veel leesplezier.