Jaarverslag 2017

Het NIL kijkt terug op een veelbewogen jaar, waarin er nog steeds een tekort aan lassers is. Toch zien we een groei aan leerlingen die voor het lassen kiezen op de praktijkscholen. Deze leerlingen hebben soms wat meer moeite met de theorie, maar ze maken de mooiste lassen. Voor hen zijn er echt kansen in de lastechniek, vertelt Yvonne Olgers, manager Onderwijs bij het NIL. Om voor meer aanwas te zorgen, is het NIL begonnen met het ontwikkelen van nieuwe opleidingsconcepten.

Element_4

Zo is er een nieuwe lijn TIG staal voor de installatietechniek ontwikkeld en wordt er in samenwerking met een drietal scholen en het LAC vormgegeven aan een tweetal Europese schema’s voor het Robotlassen. Hiermee hoopt het NIL bij de diverse doelgroepen zo goed mogelijk over te brengen hoe veelzijdig het lastechnische vak is.

Verder lees je in dit jaarverslag dat het NIL ook in 2017 de NIL-Laswedstrijden voor vmbo-leerlingen heeft georganiseerd, om jongeren enthousiast te maken voor de lastechniek. Om de theoretische laskennis op te frissen, organiseerde het NIL twee nieuwe programma’s: een 1-daagse workshop NEN-EN-ISO 15614-1:2017 en een terugkomdag voor EWCP’ers. En natuurlijk had het BIL/NIL Lassymposium een extra feestelijk tintje vanwege het 75-jarig bestaan van het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL).

Overigens is de samenwerking met het BIL zich steeds meer aan het intensiveren. Er zijn principeafspraken gemaakt over het gezamenlijk ontwikkelen en onderhouden van kaderlesmateriaal. Ook zorgt de samenwerking ervoor dat we op internationaal vlak, IIW, een sterkere positie kunnen innemen. En die samenwerking breidt zich internationaal verder uit.

Namens het NIL, heel veel leesplezier.