Update: Hoe gaat het NIL om met de maatregelen rondom het coronavirus?

Update: Hoe gaat het NIL om met de maatregelen rondom het coronavirus?

Update:
In de week van 18 mei 2020 zullen wij weer handvaardigheidsexamens gaan afnemen. Dit doen wij volgens het NIL corona protocol HVO examens

Het NIL volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM die gelden voor de periode tot 1 september 2020.

De maatregelen betekenen ook dat wij voornamelijk vanuit huis werken en er maximaal 2 mensen op kantoor aanwezig zullen zijn. Wij blijven bereikbaar op werkdagen van 08:00-16:30 uur of via telefoonnummer 088-0187000 of via info@nil.nl.