De NIL Verbindingsweek wordt Welding Week

De NIL Verbindingsweek wordt Welding Week

Al sinds 2012 organiseert het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) de beurs ‘De NIL Verbindingsweek’. Een gevestigde en vertrouwde naam van een beurs die altijd vele bezoekers trekt. Elke 2 jaar tonen en demonstreren de exposanten de nieuwste technieken en technische wetenswaardigheden op het gebied van het lassen, lijmen, andere permanente verbindingstechnieken en het snijden.  ‘De NIL Verbindingsweek’ wordt in de even jaren  gecombineerd met de jaarlijks gehouden metaalvakbeurs METAVAK en vindt plaats in Evenementenhal in Gorinchem. 

De NIL Verbindingsweek krijgt vanaf 2020 de nieuwe naam Welding Week powered by NIL. Hierover heeft het NIL met Easyfairs recent overeenstemming bereikt.  Het event zal een volwaardig platform blijven bieden aan de permanente verbindingstechnieken en de snijtechniek zoals u dat al jaren gewend bent.  Deze geïntensiveerde samenwerking geeft het NIL de gelegenheid zich volledig te richten op de organisatie van het NIL|BIL Lassymposium dat tegelijk met de Nederlandse Welding Week zal worden gehouden. Terwijl Easyfairs, als professionele beursorganisator, met zijn grote netwerk en moderne (marketing)technologieën gespecialiseerd is in de organisatie van beurzen. Er zal onder andere ingezet worden op groei en meer exposanten en bezoekers uit België. Easyfairs is ook de organisator van de Belgische Welding Week die één keer in de vier jaar wordt gehouden.  

Wat betekent dit voor u? De Nederlandse Welding Week blijft een evenement gericht op de permanente verbindingstechnieken en de snijtechniek. Het zal elke 2 jaar plaatsvinden en zal tegelijk met de METAVAK worden georganiseerd. Uiteraard blijft het NIL vertegenwoordigd met een stand op de Welding Week. Ook de combinatie met het NIL|BIL Lassymposium zal blijven bestaan. De Welding Week powered by NIL blijft u dus een veelzijdigheid aan technieken en andere wetenswaardigheden bieden 

In alle marketinguitingen zal de verbindingstechniek in zijn algemeenheid centraal staan en zullen er meerdere technieken naast elkaar worden gecommuniceerd in de vorm van  fotos over lijmen, lassen en snijden. Alleen wanneer er gecommuniceerd wordt over een bepaald segment zal er specifiek worden ingezoomd op één bepaalde techniek met de bijbehorende communicatie uitingen. De Nederlandse Welding Week wordt altijd gecommuniceerd met de toevoegingpowered by NIL’ en met een pay-off waaruit duidelijk blijkt dat de Welding Week staat voor lassen, lijmen, permanente verbindingstechnieken en snijden.  

In 2020 zal de Welding Week powered by NIL plaatvinden op 6, 7 en 8 oktober in de Evenementenhal te Gorinchem. Het zal plaatsvinden op Next Level, de vernieuwde bovenverdieping van de Evenementenhal Gorinchem