Visueel Lasinspecteur VTw 1/2

Het visueel inspecteren van gelaste delen is het meest voorkomende lasonderzoek. Iedere lasser bekijkt tenslotte zijn eigen laswerk. Echter is het interpreteren van lasonvolkomenheden en het beoordelen daarvan een professie op zich.

> Lees verder

De opleiding en certificering tot Visueel Lasinspecteur VTw level 1/2 geeft je alle kennis, vaardigheden en bevoegdheden om het gelaste werk op een professionele en internationaal erkende wijze te inspecteren, te beoordelen en te rapporteren.

Element_4

De opleiding

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) stelt hoge eisen aan de opleiding voor Visueel Lasinspecteur. Het betreft een internationaal erkende opleiding en certificering dus dient de kwalitatieve lat hoog te liggen. Opleidingsinstellingen die opleiden voor het NIL-certificaat worden door het NIL erkend volgens ISO TR 25108.

Het lesmateriaal

Het lesmateriaal is door het NIL ontwikkeld in zeer nauwe samenwerking met het Belgisch Instituut voor Lastechniek. Het lesmateriaal sluit naadloos aan op het eindexamen en voldoet volledig aan de eindtermen zoals beschreven in de ISO TR 25107. Ondersteunende lesmaterialen zoals bijvoorbeeld PowerPoint-presentaties en gelaste oefenwerkstukken, zijn zorgvuldig samengesteld en in goede samenwerking met erkende opleidingsinstellingen ontwikkeld. In de NIL-webshop zijn de lesboeken Visueel Lasinspecteur VTw-1 en Visueel Lasinspecteur VTw-2

Certificatieschema Visueel Lasinspecteur VTw 1/2

Het NIL is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor het certificeren van Visueel Lasinspecteurs volgens de NEN-EN-ISO 9712. Certificatie vindt plaats op basis van de productsector lassen (w), vermeld in bijlage A2 van deze norm.

In bijgevoegde pdf is het Certificatietraject VTw-1 en -2 pv001 rev 0.01 weergegeven en de examens worden, zonder tussenkomst van derden, afgenomen door het NIL als examenorganisatie. Voor het examen wordt gebruikgemaakt van het NIL examenreglement RV-002 Examenreglement VTw RV002 rev 0.

Na het positief afronden van het examen ontvang je een NIL-certificaat volgens de NEN-EN-ISO 9712 met daaronder vallend de beoordelingsnormen NEN-EN-ISO 5817 (staal, RVS en nikkel) en NEN-EN-ISO 10042 (aluminium). Het certificaat wordt uitgegeven onder accreditatie conform de NEN-EN-ISO 17024.

Meer informatie

Voor informatie of aanmelding voor de opleiding kan je direct één van de erkende opleidingsinstellingen benaderen.