Certificatie database

In de certificatie database vind je alleen op achternaam of certificatienummer de nog geldende certificaties voor een persoon inclusief de looptijd van het betreffende certificaat.

Waarom: alle nog geldende certificaten die door het NIL zijn uitgegeven kunnen worden gevalideerd via deze database. Het betreft de certificatie van vakbekwaamheid van personen.

Element_4

Je kunt in de ‘zoektekst’ balk alleen op achternaam of certificaatnummer zoeken.
Klik op basis van wat je intikt de optie ‘naam’ of ‘certificaatnummer’ anders start je zoekactie niet.