TC Thermisch spuiten

 

TECHNISCHE COMMISSIE 1-C: THERMISCH SPUITEN

De commissie bestaat uit een groep mensen die het thermisch spuiten een warm hart toedragen en werken met deze boeiende techniek of met het product, de opgespoten laag.

 

Doelstelling

De doelstelling van de Technische Commissie Ic is een zinvolle invulling te geven aan de behoeften uit de themische spuitmarkt. De TC-Ic zijn de doeners die gevoed worden met wensen vanuit de reeds bestaande TS-vereniging.

Belangrijk speerpunt is dat de activiteiten van de TC-Ic concreet zijn en blijven. Daarnaast streeft zij implementatie en kennisoverdracht van de nieuwe technieken in de Nederlandse industrie na. Dit komt onder andere tot uiting in het mede ontwikkelen van de opleiding "Thermisch Spuiter" volgens de richtlijnen van de European Welding Federation.

 

Leden

De commissie bestaat uit de volgende leden:

     

Naam

Specialisme

Bedrijf (link website)

R. Eijkenboom (voorzitter)

Thermisch spuiten
Projectmanagement
Apparatuur

www.oak-acs.com

R. Didden

Applicatietoepassingen

www.bohler.nl

T.G. Kraak

Applicatietoepassingen

www.aludra.nl

M. van Wonderen

Applicatietoepassingen
Aerospace

www.klm.nl

J. Jutte   www.fst.nl
A. Laugs  
www.lms.elsloo.com
 
     
     

Links