Over het NIL

  Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) is een onafhankelijke stichting die de collectieve belangen behartigt van bedrijven, instellingen en personen die werkzaam zijn op het gebied van lassen, lijmen en andere permanente verbindingstechnieken. Het NIL stelt zich ten doel de kennis en vakbekwaamheid in deze branches op hetzelfde niveau te houden als nu, en daar waar mogelijk uit te breiden. Daarbij is het van belang dat er continu voldoende aanwas is van jonge vakmensen.

Om onze doelstellingen te bereiken richten we ons op een aantal kernactiviteiten:
  • Het uitbreiden en verspreiden van kennis op het gebied van verbindingstechnieken door middel van onderzoek en voorlichtingsactiviteiten.
  • Het ontwikkelen van internationaal geharmoniseerde opleidingen en erkende handvaardigheidopleidingen.
  • Het uitgeven van lesmaterialen.
  • Het houden van toezicht op de kwaliteit van opleidingen en het certificeren van opleidingsinstellingen.
  • Het examineren, diplomeren en certificeren van personen.
  • Het certificeren van bedrijven.
  • Het kwalificeren van lasprocedures.
  • Het vertegenwoordigen van Nederland in de internationale organisaties EWF en IIW.
  • Het promoten van het vakgebied van de verbindingstechniek, vooral onder de jeugd.