Lijmopleidingen

De lijmtechniek speelt een centrale rol in moderne industriële processen. Lijmverbindingen zitten overal – we kunnen ze alleen niet altijd vinden. Lijm is meestal onzichtbaar verwerkt, wat ironisch is als men zich bewust is van hun technisch belang. Toepassingen van lijmen variëren van een dagelijkse reparatie van iets wat kapot is gegaan, tot aan “onzichtbare” hightech toepassingen, zoals bijvoorbeeld micro-elektronica, vliegtuigbouw en chirurgie.
Hoewel lijmprocessen in de industrie al heel lang worden toegepast, was het met name de Nederlandse luchtvaartindustrie die deze geavanceerde verbindingstechniek nieuwe technologische impulsen gaf. De eis tot gewichtsreductie in de vliegtuigindustrie resulteerde in nieuwe ontwerp en constructieve methodes. Een goed voorbeeld is de Fokker 27, die in 1954 werd geïntroduceerd. Zo’n 70% van alle constructieve verbindingen in dit vliegtuig zijn lijmverbindingen. Dit vliegtuig was een van de eerste waarin de ontwerpers hoofdzakelijk aluminium gebruikten. Het aluminium was met elkaar verbonden met behulp van fenolformaldehyde hars, die zelfs vandaag de dag tot de meest duurzame lijmverbindingen behoren. Moderne passagiersvliegtuigen, zoals de Airbus A380 zijn ook sterk afhankelijk van de lijmtechniek. Vanwege gewichtsbesparing worden hiervoor veel composietmaterialen gebruikt, waaronder glasvezelversterkte aluminium en verschillende vezelversterkte kunststoffen. Lijm is van essentieel belang om deze materialen te maken.

In de automobielindustrie is de lijmtechniek al lang niet meer weg te denken. Naast gewichtsbesparing heeft de lijmverbinding hier tevens tot doel het verbeteren van de corrosiebestendigheid, het mogelijk maken om verschillende materialen met elkaar te verbinden, nieuw ontwerp en constructieve oplossingen mogelijk maken en om de productie efficiënter te maken. Daarnaast is door het gebruik van structurele lijmverbindingen in de carrosserie van auto’s het aantal puntlasverbindingen sterk afgenomen, waardoor het vervorminggedrag bij botsingen sterk verbeterd is.   

Door het gebruik van lijm kunnen ingenieurs nieuwe innovatieve producten ontwerpen, die alsmaar beter aansluiten bij de wensen van bedrijven en consumenten. Daartegenover stelt dit steeds hogere eisen aan de lijmproducten zelf en aan de betrouwbaarheid van de bijbehorende verlijmingprocessen.  
De eerste stap bij het verbeteren van een industrieel lijmproces is het ervoor zorgen dat alle betrokkenen kennis krijgen over hoe men met lijmen moet omgaan. Dit geldt niet alleen voor de productiemedewerker en de ingenieur, maar ook voor de bedrijfsleiding en de kwaliteitsdienst. Het EWF (European Welding Federation) heeft hiervoor een drietal Europees erkende opleidingen ontwikkeld, die onder nationale verantwoordelijkheid (in Nederland door het NIL, Nederlands Instituut voor Lastechniek) worden uitgevoerd en geëxamineerd. Deze opleidingstrajecten zijn: