Autogeen lasser

(lasproces 311)

Niveau 1 t/m 4

Doelstelling
Het doel van de opleiding is om de kandidaten breed op te leiden in het Autogeen lassen

I. Processen en Apparatuur

 • Lasprocessen (principes)
 • Lasinstallaties voor het Autogeen metaalbewerken
 • Principe Autogene metaalbewerking

II. Materialen en hun gedrag bij het lassen

 • Scheikundige begrippen
 • IJzer- en staalbereiding
 • Gietijzer/gietstaal en legeringselementen
 • De invloed van koolstof op de eigenschappen van staal en de gevolgen voor de lasbaarheid van staal
 • Handelsvormen van staalproducten
 • Lasonderzoek

III. Constructies en Ontwerp

 • Lasnaadvormen en voorbewerkingen
 • Belastingen van constructies
 • Krimpverschijnselen
 • Lasposities en lasaanduidingen op tekening
 • Tekeninglezen

IV. Fabricage en Toepassingen

 • Procesvariabelen bij het lassen
 • Autogene metaalbewerking in de praktijk
 • Lastoevoegmaterialen
 • Lasonvolkomenheden, oorzaken en voorkomen van
 • Lassen in de praktijk
 • Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo)

Praktijkniveau 1

 • Het naar links lassen van: I-naden en buitenhoeknaden in de posities PA en PF. Hardsolderen met messingsoldeer.
 • Materiaaldikte: t/m 3 mm. Materiaalsoort:CR/ISO TR 15608: groep 1
 • Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.

Praktijkniveau 2

 • Het naar links of rechts lassen van: I-naden en hoeknaden in de psoities PA, PC, PF. Het handmatig autogeen snijden van figuren met rechte en gebogen lijnen.
 • Lassen: materiaaldikte: t/m 4 mm. Materiaalsoort:CEN/ISO TR 15608: groep 1.
 • Snijden: materiaaldikte: 3 t/m 12 mm. Materiaalsoort: CEN/ISO TR 15608: groep 1.
 • Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.

Praktijkniveau 3

 • Het middels naar links of recht lassen van: pijpverbindingen (o.a. met luikje, een broekstuk) in de posities PC, PF en H-L045.
 • Lassen: materiaaldikte: t/m 4 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1.
 • Snijden: materiaaldikte: 3 t/m 12 mm. Materiaalsoort: CEN/ISO TR 15608: groep 1.
 • Beoordeling: visueel en meten. De stompe verbindingen met een V-naad worden radiografisch onderzocht op inwendige onvolkomenheden.

Praktijkniveau 4

 • Het middels naar links of recht lassen van pijpverbindingen in de posities PC, PF en PC met spiegel.
 • Materiaaldikte: t/m 4 mm. Materiaalsoort:CR/ISO TR 15608: groep 1.
 • Beoordeling: visueel, meten en radiografisch op inwendige onvolkomenheden in positie PF en PC.

Meer informatie aanvragen