NIL Bedrijfsdeelnemerschap

In het onderstaande worden de rechten van deelnemers vermeld.  
Te uwer informatie: het bedrijfslidmaatschap geldt voor een geheel jaar (januari t/m december) en wordt automatisch verlengd. Opzeggingen per aangetekend schrijven of per e-mail vóór 1 oktober van het lopende jaar.

NIL Dienstenpakket Bedrijfsdeelnemers / ZZP'er

Vakblad LASTECHNIEK

2 exemplaren per editie
ZZP'er: 1 exemplaar

NIL Jaarverslag: gratis te downloaden via de directe link naar de NIL webpagina: http://www.nil.nl/jaarverslag/                       

Gratis te downloaden

Bedrijfsbezoek / helpdesk / consultancy

 €130,-/uur  regulier

€104,-/uur voor
NIL-Bedrijfsdeelnemers

Link op de NIL-website (met bedrijfslogo)

Ja

Inspraak in internationale (IIW) commissies

Ja

Vertegenwoordiging in NEN normcommissie "Lassen en aanverwante processen".

Ja

Deelname aan NIL TC's

Ja

NIL Voorlichtingsdagen/ NIL workshops

- 20 %

NIL Voorlichtingsbladen

- 20 %

IIW Publicaties

- 20 %

NIL Software product (COSTCOMP)

- 20 %

Internet-Software Product NIL-WPSelect (alleen beschikbaar voor bedrijfsdeelnemers)

                 €695,-

NIL Cursusmateriaal

- 20 %

 

Klik   hier om het Inschrijfformulier Bedrijfslidmaatschap te downloaden!


 

Tarieven Dienstenpakket Bedrijfsdeelnemers per 01-01-2018

Deelnemersbijdrage voor bedrijven 
ZZP´er

€ 560,- / jaar
€ 280,- / jaar

Deelnemersbijdrage voor scholen

€ 280,- / jaar

Abonnement vakblad "LASTECHNIEK" voor scholen

€ 66,00/ jaar

Extra exemplaren "LASTECHNIEK"

- 20 % op particulier abonnement


(Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW)