Nieuws

Onderzoek naar effectieve lastijd

Onderzoek naar effectieve lastijd

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek start samen met organisatie- en adviesbureauYdo een onderzoek dat bedrijven inzicht geeft in de daadwerkelijke lastijd van hun lassers. Deze maand benadert het NIL zijn leden met de vraag om deel te nemen. Na afloop kunnenzij de geanonimiseerde resultaten met elkaar vergelijken en hun conclusies trekken. Klik hier voor meer informatie over dit onderw...

Meer info: Informatie aanvraag Inschakelduurmeting
Lasschool in Afrika

Lasschool in Afrika

Project Lasschool Mopti/Mali in Afrika Het Nederlands Instituut voor Lastechniek is al meer dan 75 jaar actief voor de lastechniek in Nederland. Om de kennis en kunde met de lastechniek en dan met name in het technisch onderwijs verder te verspreiden hebben directie en bestuur het initiatief genomen om ook kansarme mensen hierin behulpzaam te zijn. Op dit moment is het NIL actief om het project...

EWF Newsletter (gratis)

EWF Newsletter (gratis)

De laatste nieuwsbrief van het EWF nr. 30 Wilt u deze nieuwsbriefingedrukte versieontvangen? Stuur daneen e-mail naar: info@nil.nl

Meer info: EWF website