Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Op deze pagina vind je alle documenten voor het uitvoeren van de lasmethodekwalificatie en lasserkwalificatie-afname.

De documenten zijn beveiligd met een wachtwoord en alleen toegankelijk voor onze Gemachtigde Organisaties.

Element_4

Kwaliteitszorg

Klachten, bezwaar en beroepsreglementKK1.04 v2
Reglement voor het gebruik van het NIL-certificatiemerkKK1.09 v3

Lasserkwalificaties

Reglement lasserkwalificatiesCL1.01 v18
Reglement lasserkwalificaties voor Gemachtigde OrganisatiesCL1.02 v8
Aanmeldingsformulier lasserkwalificatieCL2.09 v8
Beoordelingsformulier EN 9606-1CL2.13 v8
Beoordelingsformulier EN 14732CL2.14 v5
Beoordelingsformulier EN 9606-2CL2.15 v6
Beoordelingsformulier EN 9606-3CL2.16 v2
Beoordelingsformulier EN 9606-4CL2.17 v2
Beoordelingsformulier EN 9606-5CL2.18 v3
Beoordelingsformulier ISO 13585CL2.21 v2
Beoordelingsformulier ASME IXCL2.19 v5
Beoordelingsformulier AWS D1.1CL2.20 v2
Beoordelingsformulier EN 13067CL2.24 v2
Beoordelingsformulier NPR 2053CL2.22 v2
Beoordelingsformulier NPR 00127 oplasCL2.23 v4
Beoordelingsformulier NPR 00127 bekistCL2.25 v4
Beoordelingsformulier EN 9606-1 + HDNCL2.51 v3
CertificatieovereenkomstCM2.10
OfferteCM2.02 v6
Theorie examen 1CL2.28 v5
Theorie antwoorden 1CL2.31 v4
Theorie examen 2CL2.29 v5
Theorie antwoorden 2CL2.32 v4
Theorie examen 3CL2.30 v5
Theorie antwoorden 3CL2.33 v4
Beoordelingslijst machtiging lasserkwalificatie voor Gemachtigde OrganisatiesCL2.45 v5
Jaarlijkse audit Gemachtigde Organisatie lasserkwalificatie validatierapportCL2.47 v4
Wet openbaarheid van bestuurCA1.01 v1
ZienswijzeprocedureCA1.02 v1
Procedure  misbruikmelding, opschorting en intrekken lasserkwalificatieCL3.04 v1
Formulier misbruikmelding, schorsing en intrekking kwalificatiesCL2.08 v1
Verklaring gezichtsvermogenCA2.03 v1

Lasmethodekwalificatie

Reglement lasmethodekwalificatiesCM1.01 v10
Reglement lasmethodekwalificaties voor Gemachtigde OrganisatiesCM1.02 v9
Aanmelding, beoordeling, checklist lasmethodekwalificatie ISO 15614-1CM2.01 v3
Aanmelding, beoordeling, checklist lasmethodekwalificatie voor Gemachtigde Organisaties ISO 15614-1CM2.07 v3
Aanmelding, beoordeling, checklist lasmethodekwalificatie ISO 15614-2CM2.05 v3
Aanmelding, beoordeling, checklist lasmethodekwalificatie voor Gemachtigde Organisaties ISO 15614-2CM2.28 v1
Aanmelding, beoordeling, checklist lasmethodekwalificatie ASMECM2.04 v3
Aanmelding, beoordeling, checklist lasmethodekwalificatie ISO 14555CM2.19 v1
Initiële auditlijst Machtiging lasmethodekwalificatie + lasserkwalificatieCM2.16 v5
Jaarlijkse interne audit Gemachtigde Organisaties lasmethodekwalificatieCM2.18
Lasmethodekwalificatie format WPQR ISO 15613ISO 15613
Lasmethodekwalificatie format Format WPQR ISO 15614-1ISO 15614-1
Lasmethodekwalificatie format Format WPQR ISO 15614-2ISO 15614-2
Lasmethodekwalificatie format Format WPQR ISO 15614-5ISO 15614-5
Lasmethodekwalificatie format Format WPQR ASMEASME
Herbeoordelingslijst Gemachtigde Organisatie machtiging lasmethodekwalificatieCM2.17 v1
TemperatuurregistratieCM2.26 v1
Aanvraagformulier NDO/DOCM2.27 v1
Wet Openbaarheid van BestuurCA1.01 v1
ZienswijzeprocedureCA1.02 v1
Procedure  misbruikmelding, opschorting en intrekken lasserkwalificatieCL3.04 v1
Formulier misbruikmelding, schorsing en intrekking kwalificatiesCL2.08 v1
Verklaring gezichtsvermogenCA2.03 v1