NIL Jaarverslag 2015

Met genoegen bieden wij u hierbij aan het jaarverslag 2015 van het Nederlands Instituut voor Lastechniek: "De blik naar buiten",
hetgeen een mooie afspiegeling is van de activiteiten van het NIL in 2015.

Wij bedanken een ieder die heeft meegewerkt en wensen u veel leesplezier.

Klik hier om het NIL jaarverslag 2015 te openen.