Informatie en kennis

Bedrijven hebben behoefte aan goede lastechnici voor hun productie. Daarbij gaat het niet alleen om handhaving van de produktiekwaliteit, maar ook om verbeteringen te realiseren. Hierbij spelen opleidings- en onderzoeksinstellingen een grote rol. Zij leveren lastechnici af en zorgen voor de overdracht van kennis en resultaten van het onderzoek naar betere en efficientere methoden. In het kader van de grote hoeveelheid onderzoeksprojecten die in de afgelopen jaren samen met het bedrijfsleven en de overheid zijn uitgevoerd, is veel kennis verworven. Deze kennis wordt door het NIL voor ieder die geinteresseerd is toegankelijk gemaakt. Voor dit doel organiseert het NIL seminars, symposia, voorlichtingsdagen, -middagen en -avonden en geeft veel brochures, voorlichtingspublicaties en artikelen uit, alles natuurlijk over de lastechniek.

Ook het vakblad 'LASTECHNIEK' wordt voor een deel gevuld met de (verwerkte) resultaten van deze onderzoeksprojecten. Daarnaast geeft het blad allerlei wetenswaardigheden voor en over de branche, zoals literatuuroverzichten, personalia, een brancheregister en een activiteitenagenda.

NIL algemene voorwaarden hier te downloaden!