Erkenningen


Wat houdt een NIL erkenning in?

Een NIL erkenning houdt in dat een opleidingsinstelling dient te voldoen aan vooraf gestelde voorwaarden die zijn vastgelegd in de NIL reglementen. De opleidinginstelling dient deze voorwaarden te vertalen naar haar eigen situatie. Deze dienen vastgelegd te worden in een kwaliteitshandboek. De belangrijkste punten die hieraan de orde komen zijn:

 • Kwaliteitsbeheersing
 • Lesmateriaal
 • Opleidingsplan
 • De accommodatie waar de cursus gegeven wordt
 • Het opleidingsniveau en de ervaring van de docenten
 • De aanwezige en gebruikte lasapparatuur
 • De gebruikte proefstukken

De procedure is als volgt:

 • Documentsbeoordeling van het kwaliteitshandboek van de opleidingsinstelling door het NIL
 • Rapportage van de documentsbeoordeling
 • Eventueel te nemen maatregelen door de opleidingsinstelling n.a.v. de rapportage
 • Audit ter plekke door het NIL (voorlopige erkenning)
 • Inspectie/bijwoning les (volledige erkenning)

Voor aanvullende informatie betreft erkenning kunt u mailen naar certificatie@nil.nl (t.a.v. Dhr. B. Weenink)