Lasmethodekwalificatie (LMK)

 

 

Een lasmethode is een voorgeschreven volgorde van handelingen voor het maken van een lasverbinding, inclusief het (de) lasproces(sen), verwijzing naar materialen, lastoevoegmaterialen, voorbewerking, voorwarmen (indien noodzakelijk), de wijze en beheersbaarheid van het lassen en warmtebehandeling na het lassen (indien) relevant), en de noodzakelijke te gebruiken apparatuur (bron EN-ISO 15607).
OnafhankelijkheidDit hele proces kan door middel van een beheerste lasproef door een lasdeskundige van het NIL worden afgenomen. Op basis van een goedkeuringsrapport van de lasmethode, waarin de testen door erkende laboratoria worden gerapporteerd, kan de procedure (de zogenaamde WPQR) worden goedgekeurd.Al deze handelingen kunt u in een route-schema terugvinden welke u HIER kunt downloaden.NIL Certificatie van lasmethode-procedures worden volgens de geldende internationale normen (EN ISO 15607-serie, ASME, enz.) uitgevoerd.

De NDO en DO worden bij geaccrediteerde laboratoria uitgevoerd. Zij adviseren de directeur van het NIL over wel of niet toekennen van het Certificaat van Vakbekwaamheid.

Scope geaccrediteerde laboratoria:
Elements: Klik hier voor de scope & Klik hier voor de RvA verklaring
Exova: Klik hier voor de scope & Klik hier voor de RvA verklaring
MME: Klik hier voor scope I019 & Klik hier voor scope L208 & Klik hier voor de RvA verklaring
SGS: Klik hier voor de scope & Klik hier voor de RvA verklaring
Röntgen Technische Dienst - Applus RTD: Klik hier voor de scope & Klik hier voor de RvA verklaring 

Voor informatie over klachten, bezwaar en beroep zie:

Reglement klachten, bezwaar en beroep: KK1.04


Reglementen

Wet openbaarheid van bestuur F550.00-12 rev. 00
Zienswijzeprocedure F502.00-05 rev. 01

Normen
Bij wijzigingen ten aanzien van de normen voor WPQR’s, bijvoorbeeld de ISO 15614-1, zal het NIL hier informatie over publiceren. Dit geldt uitsluitend voor zaken die van belang zijn voor de houder van de WPQR.

PED
Bij wijzigingen ten aanzien van de wet- en regelgeving omtrent WPQR’s onder PED, zal dat hier worden gepubliceerd.

Onafhankelijkheid

Het NIL, de medewerkers en het top management borgen gezamenlijk de onafhankelijke uitvoering van de werkzaamheden. Er is continue toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door het Management team en het onafhankelijke Schema comité. Er wordt gewerkt met Geaccrediteerde organisaties voor het uitvoeren van Niet destructief onderzoek en Destructief onderzoek, zodat er een onafhankelijk onderzoek kan plaatsvinden.