Kadercertificaten

 

6. NIL-Kadercertificatie voor lasdeskundigen


Het Certificaat van Vakbekwaamheid

Een Certificaat van Vakbekwaamheid, vaak Persoonscertificaat genoemd, is een getuigschrift van een Certificatie-instelling (het NIL) dat de houder van het Certificaat heeft bewezen aan de vakbekwaamheidseisen te voldoen voor dat beroepsprofiel. Het NIL certificeert conform de EN ISO/IEC 17024: Conformiteitsbeoordeling - Algemene eisen voor instellingen die persoonscertificatie uitvoeren. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat de lasdeskundige op de een of andere wijze wordt getoetst. Het Certificaat is geldig voor een specifieke periode, mits de Certificatiehouder de geldigheidseisen naleeft. Het NIL heeft deze eisen beschreven in reglementen. Indien de geldigheidsduur van het certificaat verloopt, kan de Certificatiehouder opnieuw een Persoonscertificaat aanvragen, mits hij heeft aangetoond nog aan de dan geldende eisen te voldoen. 
 

Wat is voor mij als Lasdeskundige het voordeel van het Certificaat?

Het vak lastechniek is voortdurend in beweging. Dat kan zijn omdat er normen of regelgeving zijn gewijzigd, moderne lastechnieken zijn ingevoerd of hogere eisen worden gesteld aan het werk. Als lasdeskundige probeert u op de hoogte te blijven van al deze wijzigingen en de nieuwe normen of regelgeving in uw werk toe te passen. Om zekerheid te verschaffen voor uzelf maar ook voor uw opdrachtgevers kunt u zich voor het specifieke vakgebied lastechniek laten certificeren. Het Certificaat wordt immers alleen afgegeven als u aan de laatst geldende eisen voldoet. In tegenstelling tot een diploma is het Certificaat maar voor een beperkte periode geldig en kan er op worden vertrouwd dat u meegaat met de laatste ontwikkelingen op het gebied van de lastechniek. 
 

Welke typen Certificaten van Vakbekwaamheid verstrekt het NIL?

 • Laspraktijkingenieur - LPI certificaat (voor gediplomeerde International Welding Engineers)
 • Middelbaar Lastechnicus - MLT certificaat (voor gediplomeerde International Welding Technologists)
 • Lasspecialist - LS certificaat (voor gediplomeerde International Welding Specialists)
 • Beoordelaar van Lasserskwalificaties - BDL – certificaat
 • Responsible Welding Coordinator level Basic- RWC-B certificaat (voor gediplomeerde RWC-B of EWCP-B)
 • Responsible Welding Coordinator level Specific- RWC-S certificaat (voor gediplomeerde RWC-S of EWCP-S)
 • Certified Comprehensive Welding Inspector - CCWI (Sinds 03-2015)
 • Certified Senior Welding Inspector - CSWI (Sinds 03-2015)
 • Certified Welding Inspector - CWI (Sinds 03-2015)

Hoe verloopt het certificatietraject van aanvraag tot het certificaat?

In het reglement staan de eisen weergegeven waaraan een lasdeskundige dient te voldoen om in aanmerking te komen voor de kadercertificaten (LPI, MLT, LS, RWC-B en RWC-S). Het NIL heeft de beschikking over een onafhankelijke Certificatiecommissie die de aanvragen voor het kadercertificaat beoordelen.
Zij adviseren de directeur van het NIL over het wel of niet toekennen van het Certificaat van Vakbekwaamheid.

Heeft u al een certificaat en wilt u deze verlengen en/of weten aan welke eisen u moet voldoen? Download het onderstaande reglement.

Download via deze link het algemene Reglement voor kadercertificatie:  Reglement Kadercertificatie.
* Per 21-04-2016 is de nieuwe versie online. Inhoudelijk geen wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie*

Voor het certificaat Beoordelaar is er een aanvullend reglement van toepassing.
De opleiding wordt niet meer gegeven maar het is nog wel mogelijk als u al gediplomeerd bent, om u te laten certificeren.
Lees via onderstaande link in het aanvullende reglement de voorwaarden om gecertificeerd te worden.Download via deze link het aanvullende Reglement voor certificatie Beoordelaar: Aanvullend reglement beoordelaar.


Certificatie voor de Lasinspecteur

Vanaf heden is het voor gediplomeerde IWI-B, IWI-S en IWI-C mogelijk om zich te laten certificeren.
Voor die certificaten is een specifiek reglement van toepassing. Via onderstaande link kunt u het reglement downloaden.

Download het Reglement voor de certificatie van Lasinspecteur (CCWI, CSWI, CWI): Reglement certificatie Lasinspecteur.

 

Een kadercertificaat aanvragen en/of verlengen?

Na het behalen van uw NIL diploma ontvangt u een brief over het aanvragen van een certificaat van vakbekwaamheid.
Indien uw certificaat bijna gaat verlopen ontvangt u automatisch bericht. 

Onderstaand kunt u uw aanvraagset downloaden om uw kadercertificaat mee aan te vragen of te verlengen.


Aanvraagset voor onderstaande certificaten :  KLIK hier om te downloaden.

 • Laspraktijkingeneur (LPI)
 • Middelbaar Lastechnicus (MLT)
 • Lasspecialist (LS)
 • Responsible Welding Coordinator B (RWC B)
 • Responsible Welding Coordinator S (RWC S)
 • Beoordelaar van lasserskwalificatie (BDL)

 • Certified Welding Inspectors (CCWI, CSWI, CWI):  Klik hier

 

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft  kunt u altijd mailen naar kadercertificatie@nil.nl en/of bellen naar 088- 0187000 (keuzemenu: optie 2)