Bedrijfscertificatie (EWF/IIW 3834)


NIL-Certificatie van het bedrijfsproces lassen

Certificatie van het bedrijfsproces lassen wordt steeds belangrijker in Europees perspectief. De voordelen van procescertificatie zijn dan ook evident. Allereerst geeft het klanten zekerheid. Het is het bewijs dat bedrijven het lasproces van grondstof tot het uiteindelijk product (goede lasverbinding) goed beheerst. Hierdoor hoeven opdrachtgevers zelf minder te controleren.

Een bijkomend voordeel is dat procescertificatie voor een efficiënte werkwijze zorg. Medewerkers werken beduidend efficiënter, omdat alle onderdelen van het bedrijfsproces lassen in kaart zijn gebracht (Procedurehandboek van het bedrijfsproces lassen). Op deze manier blijft foutenherstel tot een minimum beperkt. Bovendien versterkt procescertificatie de concurrentiepositie.

Ten slotte leert de praktijk dat procescertificatie zichzelf snel terugverdient en een snelle 'Return On Investment' kent. Certificatie maakt dat de organisatie beter gaat werken en dat de (inter)nationale markt kwaliteit beter gaat waarderen. Bovendien geeft certificatie een voorsprong als het gaat om de aanbesteding van opdrachten.


Het NIL als "Authorised National Body for Company Certification" (ANBBC)

Kwaliteit is herkenbaar aan de hand van het procescertificaat en certificatiebeeldmerk. Het NIL - is door EWF / IIW geautoriseerd als "Authorised National Body for Company Certification", ANBCC - om deze taak op basis van de EN ISO 3834 uit te voeren in Nederland. Daarnaast treedt het NIL ook op als ANBCC in België, natuurlijk met goedvinden van het BIL. De toetsing wordt uitgevoerd door één of meer daartoe ervaren en gekwalificeerde auditors (IWE). De vakbekwaamheid en ervaring van de bevoegde Lascoördinator speelt een cruciale rol binnen het bedrijf. Als onderdeel van deze toetsing zal aan de hand van de EN-ISO 14731 de competentie van de bevoegde lascoördinator, voor het specifieke bedrijfsproces lassen binnen het bedrijf, worden beoordeeld.

Het NIL verstrekt na een positief verlopen certificatietraject het EWF en IIW certificaat. Het certificaat is geldig voor een bepaald type product(en), productnormen, materiaalgroep(en) en lasprocessen en bevoegde lascoördinators. Om de reikwijdte daar van aan te geven zal daarom naast het certificaat ook het certificatieschema worden afgegeven.

Voor publicatie van gecertificeerde EWF en IIW bedrijven zie: www.ewf.be

U kunt altijd geheel vrijblijvend een scherpe op maat offerte aanvragen!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hierbij wijzen wij u op de mogelijkheid om klachten, bezwaar en beroep in te dienen.
U kunt de reglementen opvragen bij onze kwaliteitsmanager (Mevr. Van Der Heijden, heijden@nil.nl)
Wij zien klachten als verbeterkansen!