Laswedstrijden VMBO 2015
1

Agenda

  • Laswedstrijden voor VMBO - leerlingen 2015

Nieuwsberichten

  • Tijdens de feestdagen 2014 is het NIL gesloten

    In verband met de kerstperiode zijn wij gesloten van maandag 22 december 2014 tot en met vrijdag 2 j...

  • 80 jaar NIL gevierd in het Louwman Museum

    Op woensdag 25 juni jl. vierde het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL)haar 80-jarig jubileum...

  • LAC wordt Open Innovatiecentrum

    Ontvang 70% subsidie voor ontwikkelings- en onderzoekswerkzaamheden 8 Mei 2014 - Het Laser Appl...

Archief
Lasposities Lasposities
Vanaf nu beschikbaar. De vernieuwde NIL-poster en instructieplaat met Lasposities, voor u als bedrijf of opleidingsinstelling. Lees hier meer over de bestelmogelijkheden.
verloop
Certificatie Certificatie
Om met zekerheid te kunnen zeggen dat de lasverbinding daadwerkelijk afkomstig is uit een beheerst kwaliteitssysteem, is het nuttig en noodzakelijk dat alle stappen in het bedrijf (de keten) die de verbinding doorloopt van grondstof tot de afnemer gecertificeerd zijn. 
verloop
Opleidingen Opleidingen
Om een onafhankelijke positie te kunnen innemen en handhaven, organiseert het NIL niet zelf opleidingen, maar bevordert en onderhoudt het de kwaliteit van de opleidingen door toezicht te houden op de uitvoering en de opleidingsinstituten.
verloop
Infotheek Infotheek
Het Nederlands Instuut voor Lastechniek beschikt over een uitgebreide collectie boeken, artikelen, geschriften en studies
over deverschillende verbindings - technieken in het algemeen en de lastechnieken in het bijzonder.

Volg NIL op:

Linked-in Twitter Twitter